Jesteś tutaj

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łopianowej w Augustowie

Więcej informacji:

http://um-augustow.pbip.pl

Zapraszamy do udziału w postępowaniu

Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa

Mirosław Karolczuk