Jesteś tutaj

Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora

Kandydaci aplikujący na stanowisko podinspektora w Referacie Promocji, Turystyki, Kultury i Funduszy Zewnętrznych powinni posiadać obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, wykształcenie wyższe oraz nieposzlakowaną opinię. Niezbędne jest także posiadanie minimum 1 roku stażu pracy, umiejętności redaktorskie i znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym.

Osoba pełniąca obowiązki na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za prowadzenie działań informacyjnych dla mieszkańców Augustowa, tworzenie artykułów i notek informacyjnych, realizację kampanii i projektów promocyjnych Miasta w kraju i za granicą, promowanie aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym i społecznym Miasta, m.in. poprzez promocję budżetu obywatelskiego, konsultacji społecznych i innych narzędzi współpracy organów Miasta z mieszkańcami.

Pełna treść ogłoszeń znajduje się na stronach BIP Urzędu Miasta

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Augustowie: ul. 3 Maja 60, 16 – 300 Augustów, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Podinspektora w Referacie Promocji, Turystyki, Kultury i Funduszy Zewnętrznych w Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Augustowie” w terminie do 30 kwietnia 2019 r. do godz. 15.30 (liczy się termin wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.