Jesteś tutaj

Nowy dyrektor powołany!

Pani Henryka Rzepecka poprowadzi utworzony niedawno Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 złożony z Przedszkola nr 3 z Oddziałami integracyjnymi w Augustowie oraz Szkoły Podstawowej nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie.
Po otrzymaniu pozytywnej opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty, Burmistrz Mirosław Karolczuk powołał nowego dyrektora od 1 września 2020 roku.

 

Nowa Pani Dyrektor może pochwalić się bogatym doświadczeniem - zarówno w zakresie nauczania, jak i zarządzania oświatą. Karierę rozpoczęła w 1983 roku w Młodzieżowym Domu Kultury i Szkole Podstawowej nr 5, w której kilka lat później objęła obowiązki wicedyrektora. To m.in. dzięki jej staraniom w 1994 roku Szkoła Podstawowa nr 5, jako druga placówka w Polsce, zyskała imię Sybiraków. Początkiem kolejnego, ważnego etapu kariery zawodowej Pani Henryki Rzepeckiej było wygranie w 1999 roku konkursu na dyrektora Gimnazjum nr 2 w Augustowie. Tę funkcję pełniła do roku 2017, osiągając w tym czasie wiele sukcesów. Przy szkole powstało między innymi Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum nr 2 imienia Sybiraków, które obecnie posiada status organizacji pożytku publicznego. Pani Dyrektor stale podnosiła swoje kompetencje i wymagała tego również od całej kadry pedagogicznej. Za swoją działalność w oświacie była wielokrotnie nagradzana między innymi medalami Pro Memoria, Pro Patria, Pro Bono Poloniae, Honorową Odznaką Sybiraka, czy Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

W związku z reformą oświaty i włączeniem Gimnazjum nr imienia Sybiraków do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie przez poprzednie władze Miasta, od września 2017 roku, przez dwa lata pełnia funkcję wicedyrektora Szkoły. Od 2019 roku była nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 2. 

 

Jak mówi nowa Pani Dyrektor:

- Przyjęcie funkcji Dyrektora Zespołu jest dla mnie dużym wyzwaniem.  Przede wszystkim zadbam o to, aby przez cały ten rok, na który zostałam powołana,  skupić się na kontynuacji i jak najlepszej codziennej pracy z uczniami i wychowankami. 

Priorytetem  jest dla mnie klimat pracy i ludzie z którymi pracuję – dzieci, młodzież, nauczyciele, rodzice i pracownicy. Przede wszystkim zależy mi na tym, aby poznać członków rad pedagogicznych i społeczność obu placówek oraz procesy, jakie  zachodzą. Ważną rolę w szkole i przedszkolu pełnią rodzice. To przy ich wsparciu, wspólnie z nauczycielami i pracownikami, chcę dążyć do jak najlepszego rozwoju ich dzieci. Zależy mi przede wszystkim na rozwoju tych filarów, które są dla danej społeczności ważne, kontynuacji tego, co zostało już wdrożone przez ostatnie lata, ale także na wspólnym z radą pedagogiczną i radą rodziców ustaleniu dalszych  działań dążących do rozwoju. Na pewno zadbam o  to, aby znalazły się nadal  działania związane z patronem Szkoły Podstawowej nr 6, jaką jest Armia Krajowa. Liczę na wsparcie nauczycieli i pracowników obu placówek, bo są moją siłą, ale przede wszystkim  szansą na drodze jak najlepszego rozwoju  każdego ucznia i wychowanka. 

 

Za przyjęcie nominacji podziękował Burmistrz Mirosław Karolczuk:

- Dziękuję za podjęcie wyzwania i gratuluje objęcia od września funkcji dyrektora. Jestem dumny, że dołącza Pani do zespołu kierującego naszą augustowską oświatą. Zawsze powtarzam, że edukacja to inwestycja. Inwestycja, która tworzy przyszłość miasta i zmierza ku jak najlepszemu wykorzystaniu szans stających przed młodymi ludźmi. Pani kompetencje, doświadczenie i osobowość są dla mnie gwarantem dobrej współpracy i dobrej przyszłości naszej szkoły na Lipowcu oraz przedszkola na Tytoniowej.

 

Jak dodał Zastępca Burmistrza Augustowa Filip Chodkiewicz, odpowiedzialny za nadzór nad Wydziałem Edukacji i Sportu:

- Cieszę się, że Pani Henryka Rzepecka wraca do grona dyrektorów augustowskich szkół. Jestem przekonany, że dla bardzo wielu osób jest ona wręcz wzorem dyrektora. Potrafiła dbać o ciągły rozwój placówki i kadry pedagogicznej. Jednocześnie, co dla mnie osobiście szczególnie ważne, potrafiła świetnie łączyć prorozwojowe, otwarte i innowacyjne podejście do edukacji z najwyższą dbałością o tradycję i pamięć historyczną. Prowadzona w kierowanej przez nią szkole praca z Patronem – Sybirakami, stanowi przykład godny naśladowania. Szkoła na Lipowcu, nosząca dumne imię Armii Krajowej zyskuje fantastycznego dyrektora.

 

Pani Henryka Rzepecka, zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Augustowa, obejmie funkcję dyrektora wraz z początkiem nowego roku szkolnego, czyli 1 września 2020 roku.