Jesteś tutaj

Nabór wniosków o usuwanie folii rolniczej

Gmina Miasto Augustów planuje ubiegać się o uzyskanie dofinansowania w ramach programu priorytetowego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program obejmuje odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag używanych w gospodarstwach rolnych. Rolnicy zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej będą zobowiązani we własnym zakresie dostarczyć ww. odpady do miejsca wskazanego przez Burmistrza i w terminie, o którym będziemy informować telefonicznie. Odpady należy dostarczyć odpowiednio przygotowane - zwinięte w bele lub rolki umożliwiające ich zważenie i załadunek.

Warunkiem udziału w programie jest złożenie wniosku w Urzędzie Miejskim w Augustowie, Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów. Wzór wniosku można pobrać w załączniku poniżej lub w tut. Urzędzie w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Nabór wniosków będzie trwał do 20 marca 2023 r.

Intensywność dofinansowania to dotacja do 100% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 500,00 zł za 1Mg usuwanych odpadów. Wsparcie z programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” kwalifikowane jest jako pomoc de minimis w rolnictwie.

Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem 100% dofinansowania. Wnioski będą realizowane w kolejności zgłoszenia do wyczerpania limitu środków w uzyskanej dotacji. Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń. Dofinansowanie nastąpi w przypadku gdy Gmina Miasto Augustów otrzyma dotację na zadanie z zakresu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W przypadku rezygnacji z realizacji zadania, Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Augustowie pismo informujące o rezygnacji.

 

Sprawę prowadzi:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Tomasz Turowski

e-mail: tomasz.turowski@urzad.augustow.pl

Tel. 87 643 86 23

 

PLIKI

ZałącznikRozmiar
Plik wniosek.docx19.21 KB