Jesteś tutaj

Laboratoria Przyszłości. Miasto kupuje sprzęt dla szkół

Drukarki 3D, mikrokontrolery, stacje lutownicze, mikroskopy, roboty edukacyjne – takie urządzenia trafią do uczniów augustowskich podstawówek. Sprzęt za ponad 650 tysięcy złotych otrzymają szkoły prowadzone przez Miasto Augustów.

 

Edukacja to inwestycja

W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” szkoły wnioskowały o wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu umiejętności manualnych, technologii i inżynierii, zdolności myślenia matematycznego oraz stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Założeniem programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

Inwestujemy w przyszłość najmłodszych mieszkańców Augustowa. Najnowocześniejszy sprzęt będzie służył uczniom naszych podstawówek. Krok po kroku poprawiamy wyposażenie szkół. Edukacja to najlepsza inwestycja. Cieszę się, kiedy możemy bardzo konkretnie wspierać rozwój młodych augustowian  – powiedział Zastępca Burmistrza Filip Chodkiewicz

 

Szkoły przyszłości

Cieszę się, że miasto inwestuje wyposażenie szkół. Dzięki tym funduszom dzieci w Augustowie będą miały więcej szans do podnoszenia swoich umiejętności. Jako przewodniczący komisji  planowałem kadencję, w której poprawią się warunki do rozwoju w naszych szkołach i to właśnie staje się faktem.powiedział Radny Mirosław ZawadzkiDziś świat rozwija się bardzo dynamicznie. Jestem pewien, że nowoczesny sprzęt zapewni naszym dzieciakom dobry start w stosunku do rówieśników z dużych miastdodał Radny Zawadzki, Przewodniczący Komisji Społeczno-Oświatowej

 

Nowoczesny sprzęt z najwyższej półki

W skład wyposażenia, które otrzymają szkoły wchodzą drukarki 3D, mikrokontrolery z sensorami i akcesoriami, stacje lutownicze oraz sprzęt do nagrań dla nauki i prezentacji swoich osiągnięć (m.in. kamery, mikrofony i oświetlenie). Dodatkowo wśród planowanych zakupów są m.in.: mikroskopy, roboty edukacyjne, zestawy edukacyjne z zakresu elektroniki, modułowe pracownie przyrodnicze i robotyki.

Zakupiony sprzęt będzie mógł być używany nie tylko w trakcie lekcji, ale również podczas zajęć dodatkowych, kół zainteresowań i innych pozalekcyjnych form rozwijania umiejętności.