Jesteś tutaj

IV Wojewódzki Konkurs Historyczno-Literacki „By czas nie zaćmił i niepamięć”

Konkurs ma zainspirować młodzież do prowadzenia samodzielnych badań i analiz oraz podejmowania przemyśleń i wyciągania wniosków na temat trzech bolesnych wydarzeń najnowszych dziejów: Obławy Augustowskiej, katastrofy Smoleńskiej oraz Zbrodni Katyńskiej.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa podlaskiego, którzy najpóźniej do 31 marca 2016 r. nadeślą w wersji papierowej lub elektronicznej pracę konkursową, której myśl przewodnia będzie koncentrowała się wokół tytułu konkursu: „By czas nie zaćmił i niepamięć” – w poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleński i Obławie Augustowskiej.

Prace mogą przyjąć dowolną formę, np. eseju, rozprawy, reportażu, wspomnienia. Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą m.in. ks. prałat Stanisław Wysocki, prezes Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej 1945 r. oraz Danuta Kaszlej, prezes Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie.

Autorzy najlepszych prac mają szansę odbyć wizytę studyjną w Parlamencie Europejskim lub wizytę studyjną w Sejmie i Senacie Rzeczypospolitej Polskiej (wraz z opiekunem). Przewidziano także nagrody rzeczowe i książkowe, jak również listy gratulacyjne Komisji Konkursowej i Organizatora Konkursu.

PLIKI