Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

11/08/2022
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie informuje, że w dniu 09.08.2022 r. w ramach kontroli urzędowej jakości wody w KĄPIELISKU PLAŻA RADIOWEJ TRÓJKI n/j NECKO w AUGUSTOWIE stwierdzono zakwit sinic.  
Ocena Państowowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na temat oceny jakości wody - Plaża POSTIW
11/08/2022
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie informuje, że w dniu 09.08.2022 r. w ramach kontroli urzędowej jakości wody w MOWDK PLAŻA POSTiW n/j NECKO w AUGUSTOWIE stwierdzono zakwit sinic.    
10/08/2022
Tematem wyrębu kasztanowców na ulicy Kościelnej, zleconego przez Powiat Augustowski, zajęła się na ostatniej sesji Rada Miejska. Kilkoro Radnych złożyło projekt uchwały w obronie drzew i przeciwko wycince zaplanowanej przez Powiat Augustowski. Wniosek do porządku obrad zgłosiła Radna Sylwia Bielawska.
Działania edukacyjno-informacyjne w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków
10/08/2022
Minister Rozwoju i Technologii informuje o działaniach edukacyjno - informacyjnych w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków.
09/08/2022
Sezon na kąpiele w jeziorach i zbiornikach wodnych w pełni. Niestety, wysoka temperatura sprzyja zakwitowi sinic. Kilka dni temu zakwit sinic stwierdzono w jeziorach Hańcza i Wigry. Dziś Sanepid stwierdził obecność sinic w jeziorze Necko. Decyzją inspektoratu Sanitarnego, w Augustowie zamknięto kąpieliska oraz miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli.
09/08/2022
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn. Aktywny Senior złożoną przez Augustowskie Stowarzyszenie Aktywni Seniorzy.