Jesteś tutaj

GOSPODARCZE

Podpisanie umowy na budowę ulicy Glinki
20/04/2017
W czwartek, 20 kwietnia 2017 r. burmistrz Augustowa Wojciech Walulik podpisał umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą budowy ulicy Glinki w Augustowie. Długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja doczekała się realizacji przy 50% dofinansowaniu ze środków zewnętrznych.
20/04/2017
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ZP.271.19.2017 Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym: „Budowa skate parku w Augustowie”.
20/04/2017
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ZP.271.23.2017 Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym: „Rozwój sieci dróg miejskich” Etap I i Etap II.
18/04/2017
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ZP.271.22.2017 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Modernizacja budynku Żłobka nr 1 w Augustowie”- POWTÓRKA
18/04/2017
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ZP.271.21.2017 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy cmentarza komunalnego na działce nr 79/2 obręb 1 w Augustowie.
POSTiW rozbiórka
14/04/2017
Informujemy, że teren przy plaży POSTiW nie będzie oddawany w dzierżawę podczas sezonu letniego 2017 r.