Jesteś tutaj

Fundusze europejskie na działania lokalne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” oraz Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, których Augustów jest członkiem, podpisały umowy z Zarządem Województwa Podlaskiego na realizację strategii rozwoju lokalnego, które łącznie opiewają na kwotę ponad 5 mln euro, czyli ponad 20 mln złotych.
 
Dzięki podpisanym z Zarządem Województwa Podlaskiego umowom, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie” (LGR) pozyskało 3 000 000 € z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, natomiast Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” (LGD) przyznano środki w wysokości 871 976 € z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 1 212 301 € z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Środki te rozdysponowane zostaną zgodnie z treścią strategii, m.in. na poprawę jakości życia mieszkańców, wzmocnienie przedsiębiorczości i rozwój infrastruktury w gminach. Wnioski w tych sprawach będzie można składać prawdopodobnie już w 2016 r.
 
Więcej informacji na ten temat można uzyskać w poszczególnych stowarzyszeniach:
 

 

GALERIA

Zarząd Województwa podpisał umowy z lokalnymi grupami działania i lokalną grupą rybacką_ Fot. Wrota Podlasia
Zarząd Województwa podpisał umowy z lokalnymi grupami działania i lokalną grupą rybacką_ Fot. Wrota Podlasia
Zarząd Województwa podpisał umowy z lokalnymi grupami działania i lokalną grupą rybacką_ Fot. Wrota Podlasia
Zarząd Województwa podpisał umowy z lokalnymi grupami działania i lokalną grupą rybacką_ Fot. Wrota Podlasia