Jesteś tutaj

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na Mickiewicza powołany

Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 zostanie Andrzej Kaszkiel. To doświadczony lider oświaty, który od 2006 roku pełnił funkcję Dyrektora Zespołu nr 3 w Suwałkach, a następnie od 2012 do 2017 roku kierował I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej. Przez 10 lat był też reprezentantem Polski w Unihokeju i czterokrotnie reprezentował nasz kraj na Mistrzostwach Świata. Trenował też reprezentację Polski U19.

 

Życiorys zawodowy Andrzeja Kaszkiela jest bogaty. Nowy dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w 2000 roku ukończył studia magisterskie na Akademi Wychowania Fizycznego w Warszawie. W 2003 roku został absolwentem studiów podyplomowych z organizacji i zarządzania oświatą. Już trzy lata później mógł w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę - to właśnie wtedy zaczął pełnić funkcję dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Suwałkach. Placówką kierował przez sześć lat - w tym czasie otrzymał wiele wyróżnień m.in. za działalność zawodową na rzecz edukacji. Za swoją pracę został również w 2011 roku odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej. Kolejny etap jego kariery rozpoczął się w 2012 roku, kiedy objął funkcję dyrektora najstarszej działającej szkoły w Suwałkach i jednej z najstarszych szkół średnich w Polsce - I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej. W tym samym czasie rozszerzył kompetencje w obszarze zarządzania oświatą - w 2014 roku ukończył studia podyplomowe dla Liderów Oświaty, a w 2015 roku studia podyplomowe z zarządzania infrastrukturą sportową.

 

- Pan Andrzej Kaszkiel ma wszelkie kompetencje do zarządzania placówką oświatową. Przemawia za nim również bogate doświadczenie i sukcesy w kierowaniu szkołami. Pan Dyrektor zdobył moje zaufanie i jestem przekonany, że przekazuję prowadzenie naszych placówek na Mickiewicza w dobre ręce. To pedagog z poczuciem misji, wysokim stopniem empatii i wielką energią do pracy. Jestem pewien, że sprawdzi się w kierowaniu zespołem złożonym z naszej Szkoły Podstawowej nr 3 im. I Pułku Ułanów Krechowieckich oraz Przedszkola nr 6 „Słoneczna Szósteczka” – mówi Mirosław Karolczuk Burmistrz Augustowa.

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 to największa placówka oświatowa w Augustowie. Odpowiednie zarządzanie szkołą i przedszkolem, do których uczęszcza blisko 1000 dzieci wymaga doświadczenia i wizji, ale też umiejętności ukierunkowania energii licznej załogi w odpowiednią stronę. Atutem Andrzeja Kaszkiela jest doświadczenie trenerskie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Nowy dyrektor może poszczycić się mistrzowskim poziomem gry w unihokeja. W dyscyplinie, z którą związał swoją sportową karierę osiągał najwyższe sukcesy. Przez dziesięć lat reprezentował nasz kraj, czterokrotnie uczestniczył w Mistrzostwach Świata. Jako prezes, trener i zawodnik UKS Orły Suwałki, a także trener Reprezentacji Polski do lat 19, wychowywał kolejne pokolenia młodych adeptów sportu.

 

- Dyrektor szkoły, to funkcja fundamentalna dla działania placówki. Od doświadczenia osoby kierującej szkołą, od jej kompetencji, ale też poziomu wrażliwości i empatii zależy bardzo wiele. Współpraca w radzie pedagogicznej, relacje szkoły z rodzicami oraz przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa samych uczniów i warunki, w których mogą się komfortowo rozwijać. Andrzej Kaszkiel, to osoba doświadczona w pracy z dziećmi i młodzieżą nie tylko w szkole, ale również poza nią. Przede wszystkim zaś otwarty i empatyczny pedagog. – mówi Zastępca Burmistrza Filip Chodkiewicz

 

Jak mówi sam Andrzej Kaszkiel:

 

- Powierzenie funkcji Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 to wyróżnienie i duże wyzwanie - zadania kierowania szkołą podejmuję się w czasie ogólnej niepewności spowodowanej pandemią. W tym szczególnym momencie ważne jest aby cała społeczność szkolno-przedszkolna: uczniowie, rodzice, pracownicy zespołu wykazali się  wzajemnym zrozumieniem i współdziałaniem. Ponadto chciałbym aby nasza szkoła i przedszkole pielęgnowały dotychczasowe osiągnięcia i wszechstronnie rozwijały uczniów. Kluczem do realizacji misji zespołu będzie wzajemne poznanie, ewaluacja przyjętego stylu pracy z uczniem i kontynuacja dobrych praktyk. Moje pomysły na Zespół Szkolno-Przedszkolny oparte są na pracy u podstaw - zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, wspieraniu rodziców w wychowaniu, rozwijaniu potencjału edukacyjnego ucznia poprzez budowanie świadomości i współpracę nauczyciela, wychowawcy z uczniem.

 

Nowy dyrektor rozpocznie sprawowanie funkcji wraz ze startem roku szkolnego, a więc od 1 września 2020 roku.

 

GALERIA