Jesteś tutaj

Dotacje na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku od 4 lipca 2016 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków na dofinansowanie w ramach programu PROSUMENT. Finansowane będą przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji następujących odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub ciepła:

1. Źródła ciepła opalane biomasą – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

2. Pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

3. Kolektory słoneczne – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

4. Systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp,

5. Małe elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,

6. Mikrokogeneracja – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,

służące na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in.:

• osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym;

• wspólnoty mieszkaniowe;

• spółdzielnie mieszkaniowe.

Dofinansowanie w formie pożyczki wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, w tym w formie dotacji:

• do 20% dofinansowania dla instalacji do produkcji ciepła,

• do 40% dofinansowania dla instalacji do produkcji energii elektrycznej.

Oprocentowanie pożyczki wynosi 1% i jest stałe przez cały okres kredytowania.

Pożyczka nie podlega umorzeniu.

Wnioski będą rozpatrywane w trybie ciągłym według kolejności wpływu do WFOŚiGW w Białymstoku.

Szczegóły na stronie:

PLIKI

ZałącznikRozmiar
Image icon logo_prosument_strona.jpg106.39 KB