Jesteś tutaj

Dofinansowanie szkół w programie Aktywna Tablica

Burmistrz Miasta Augustowa Mirosław Karolczuk podpisał umowę o udzielenie wsparcia w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica"

Łączna kwota 87 500,00 (w tym z 70 000,00 dotacji) została przekazana do Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Augustowie oraz Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie.

W ramach programu zostaną zakupione:

- pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii psychoneurologicznej,

- pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii procesów komunikacji,

- pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji,

- pomoce dydaktyczne do terapii logopedycznej.

Wykorzystanie przez nauczycieli na zajęciach zakupionych nowoczesnych programu terapeutycznych zapewni uczniom wysoką jakość kształcenia, adekwatną do potrzeb uczniów. Umożliwi to wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i trudnościami w nauce oraz przygotowanie ich do funkcjonowania w społeczeństwie.

GALERIA