Jesteś tutaj

Dofinansowanie biblioteki w Szkole Podstawowej Nr 6

Miasto Augustów otrzymało dofinansowanie na realizację Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego oraz szkoły w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

W ramach programu zakupiono nowości wydawnicze i lektury do biblioteki Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Armii Krajowej w Augustowie. Dodatkowo zorganizowano działania promujące czytelnictwo tj. spotkania z twórcami literatury dziecięcej i młodzieżowej, spotkania z rodzicami, realizacja projektów edukacyjnych z wykorzystaniem zakupionego księgozbioru, zajęcia w bibliotece publicznej.

Na realizację programu pozyskano 4 000,00 zł.

 

GALERIA