Jesteś tutaj

Dodatkowy nabór deklaracji na wykonanie instalacji kolektorów słonecznych

Burmistrz Augustowa informuje, że jest wolne miejsce na montaż kolektorów słonecznych w zakresie projektu ,,Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy do składania wstępnych deklaracji do 29 listopada 2019 r. do godz. 15.30. Deklaracje należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów.

Do projektu mogą przystąpić osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania zgłaszanym do projektu budynkiem mieszkalnym położonym w granicach administracyjnych Augustowa, nieposiadające zobowiązań finansowych wobec Augustowa i nieprowadzące działalności gospodarczej w danym budynku.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc, deklaracje będą klasyfikowane zgodnie z terminem wpływu, brakującym rodzajem zestawów kolektorów słonecznych. Wszystkie złożone deklaracje zostaną poddane weryfikacji. O zakwalifikowaniu do projektu będziemy informować mieszkańców telefonicznie. Montaż kolektorów słonecznych odbędzie się w uzgodnionym z mieszkańcem terminie, najpóźniej do 17 grudnia 2019 r.

W ramach Projektu istnieje możliwość uzyskania dofinansowania ze środków unijnych w wysokości 65% wartości netto zadania na zakup i montaż zestawów kolektorów słonecznych wytwarzających energię cieplną. Mieszkaniec zobowiązuje się do pokrycia wkładu własnego, na który składa się 35% wartości netto budowy zestawów kolektorów słonecznych oraz należny podatek VAT wyliczony zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju z dnia 30/10/2017 r. (nr pisma DKF-IV.7517.142.2017.DK.).

Druk deklaracji dostępny jest na stronie internetowej urzędu: www.urzad.augustow.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Referatu Funduszy Zewnętrznych, tel. 87 643 80 61, 532 364 013.