Jesteś tutaj

Co dalej z pracą szkół podstawowych w Augustowie?

Pojawia się coraz więcej informacji o tym, jak w najbliższym czasie będzie funkcjonował system oświaty w Polsce. Wiemy już, że uczniowie na pewno nie wrócą do szkół przed 7 czerwca. Ministerstwo Edukacji Narodowej rozważa możliwość zdalnego prowadzenia zajęć do końca roku szkolnego. Zdarza się, że w przestrzeni publicznej  podawane są nieprecyzyjne lub sprzeczne ze sobą wiadomości. Przyjrzyjmy się zatem komunikatom, zaleceniom rządu i informacjom z Augustowskich szkół oraz odpowiedzmy sobie na ważne pytanie: jak do końca roku szkolnego będą funkcjonowały placówki w Augustowie? 

 

18 maja Zastępca Burmistrza - Filip Chodkiewicz oraz Kierownik Wydziału Edukacji i Sportu - Anita Szostak spotkali się z dyrektorami miejskich szkół i poprosili o analizę oraz własną opinię na temat możliwości przywrócenia zajęć stacjonarnych, a także o przedstawienie, jak z perspektywy dyrektorów funkcjonuje nauczanie zdalne. 

 

  • Od kilku dni w ratuszu trwały narady dotyczące możliwości podjęcia wcześniejszej decyzji o zdalnym dokończeniu tego roku szkolnego. Bezsprzecznie priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo - zarówno uczniów jak i nauczycieli. Dziękuję dyrektorom za bardzo dobrą współpracę i sprawne przeprowadzenie analiz oraz udzielenie odpowiedzi na zadane przez nas pytania. Pozyskane informacje umożliwiły wspólne podjęcie kluczowych decyzji co do najbliższej przyszłości zajęć prowadzonych w miejskich placówkach. - mówi Filip Chodkiewicz - Zastępca Burmistrza Augustowa.

 

Dyrektorzy są zgodni, że uczniowie do końca tego roku szkolnego nie powinni wracać do odbywania zajęć w klasach.

 

Jak mówi dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2: Nie ma potrzeby uruchamiania zajęć stacjonarnych na niespełna 18 dni. Kolejna zmiana prawidłowo funkcjonującego sposobu nauczania nie odbędzie się z korzyścią dla uczniów. Może za to spowodować dezorganizację oraz problemy z zapewnieniem bezpieczeństwa. Oczywiście, jeżeli wystąpi potrzeba zorganizowania konsultacji dla uczniów klas ósmych, a później również dla uczniów innych klas, należy umożliwić uczniom odbywanie indywidualnych zajęć na terenie szkoły. Uważam, że takie konsultacje powinny odbywać się tylko w przypadku zagrożenia ucznia oceną niedostateczną. Platforma edukacyjna także daje  uczniom możliwość indywidualnych konsultacji z każdym nauczycielem. Uważam, że na tym etapie roku szkolnego, powinniśmy utrzymać obecny sposób nauczania. Najważniejsze jest zdrowie i życie uczniów, ich rodzin oraz pracowników szkoły.

 

Podobnego zdania są także rodzice, którzy nie wyrazili chęci wysyłania dzieci na lekcje w tradycyjnej formie i którzy, w rozmowach z dyrektorami, pozytywnie opiniują obecny tryb nauczania. Wynik, przeprowadzonej przez pracowników szkół, ankiety nie pozostawia złudzeń - ewentualne zainteresowanie zajęciami stacjonarnymi dotyczy jedynie opieki świetlicowej.

 

  • Rodzice nie domagają się przywrócenia zajęć w tradycyjnej formie. Nikt nie wyraził chęci wysłania dzieci z klas I- III na zajęcia dydaktyczne. Jedynie 4,7 % rodziców uczniów z klas I-III zainteresowanych jest opieką świetlicową. - mówi Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3. 

 

Uzyskane informacje pozwoliły podjąć władzom miasta decyzję o nieuruchamianiu  zajęć dydaktycznych do końca obecnego roku szkolnego. Szczególnie potrzebujący uczniowie będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji. Informacje będą rodzicom przekazywane przez poszczególne szkoły.