Jesteś tutaj

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Augustowie

Zapraszamy do składania ofert na roboty budowlane w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Augustowie ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów, pokój nr 7.

Więcej informacji:

  1. Ogłoszenie i SIWZ opublikowane na BIP UM Augustów 
  2. Dokumentacja projektowa

 

LINKI