Jesteś tutaj

Augustowskie Projekty Edukacyjne 2020 r.

Burmistrz Miasta Augustowa zaprasza nauczycieli augustowskich szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto do składania wniosków o przyznanie grantów na realizację Augustowskich Projektów Edukacyjnych w 2020 r.

W celu wspierania rozwoju edukacji w Mieście Augustów Burmistrz Miasta Augustowa ustanawia granty na realizację projektów edukacyjnych, których celem jest:

  1. wspomaganie rozwoju dzieci, młodzieży i nauczycieli,
  2. wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,
  3. inspirowanie szkół do rozszerzania oferty zajęć pozaszkolnych służących rozwijaniu, indywidualnych potrzeb i zainteresowań uczniów, jak również organizujących czas wolny,
  4. inspirowanie szkół do rozwoju edukacji, sportu, kultury i dziedzictwa regionalnego,
  5. stymulowanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży zdolnej i utalentowanej,
  6. inspirowanie nauczycieli do rozwijania działalności pozaszkolnej i aktywizowania środowiska lokalnego.

Szczegółowe informacje oraz druki w złączeniu.

Wnioski można składać w Biurze Obsługi Klienta ul. 3 Maja 60, do dnia 12 października 2020 r.