Jesteś tutaj

Augustowski program dla miejskich przedszkoli

Kolejna miejska inwestycja w edukację najmłodszych. Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk poinformował, że ponad 420 000 zł trafi do trzech augustowskich placówek w ramach projektu przygotowanego przez ratusz. Dodatkowe środki pozwolą na realizację szerokiego zakresu działań, który obejmie zakup nowoczesnego wyposażenia, organizację dodatkowych zajęć dla przedszkolaków i szkolenia podnoszące kwalifikację nauczycieli. Ze wsparcia skorzystają Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 3 oraz Przedszkole nr 4. Wybór placówek oraz przyporządkowanie przedsięwzięć, które będą w nich organizowane, poprzedziła gruntowna analiza zapotrzebowania miejskich przedszkoli na działania ujęte w projekcie. 

 

- Cieszę się, że po raz kolejny udowadniam, że jedno z moich haseł wyborczych „Edukacja do inwestycja” traktuję poważnie. Nasz miejski projekt, na który pozyskaliśmy fundusze zewnętrzne jest ambitnym przedsięwzięciem. Dodatkowe zajęcia, specjalistyczne wyposażenie sal, wyjazdy dla dzieci i kadry oraz szkolenia nauczycieli. To wszystko będzie konkretnym wsparciem dla naszych miejskich przedszkoli. Dla naszych augustowskich dzieciaków oraz nauczycieli. – mówi Mirosław Karolczuk - Burmistrz Miasta Augustowa.

 

Miejski program skierowany do przedszkoli obejmie między innymi: 

 

 • Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy Przedszkolu nr 3. Z urządzeń bezpieczenie i swobodnie będą mogły korzystać osoby z niepełnosprawnościami (ok. 23 000 zł)
 • Zakup wyposażenia Sali Doświadczania Świata w Przedszkolu nr 3. Sala będzie nowym narzędziem terapeutycznym dla dzieci, które cierpią na zaburzenia integracji sensorycznej (ok. 32 000 zł)
 • Wsparcie wczesnego wspomagania rozwoju najmłodszych dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola nr 3, posiadających opinię do wczesnego wspomagania. Działanie obejmuje organizację specjalistycznych zajęć indywidualnych oraz zakup pomocy dydaktycznych (ok. 65 000 zł)
 • Zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy w Przedszkolu nr 3 oraz zakup sprzętu do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej (ok. 13 000 zł)
 • Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze w zakresie kompetencji kluczowych dla 5-osobowej grupy 6 letnich dzieci z Przedszkola nr 3 (ok. 8000 zł)
 • Bilateralna integracja - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla ośmiorga dzieci w Przedszkolu nr 3 (ok. 7500 zł)
 • "Kreatywnie-Aktywnie" - dodatkowe zajęcia w Przedszkolu nr 1. Działanie skierowane do grupy 24 dzieci 4-5 letnich z Przedszkola nr 1 w Augustowie, polega na kształtowaniu kompetencji naukowo-technicznych (ok. 10 000 zł)
 • Warsztaty doświadczalne dla Przedszkola nr 1, nr 3 i nr 4. Z zajęć skorzysta 240 dzieci podzielonych na 12 grup (4800 zł)
 • Dodatkowe zajęcia kształtujące kompetencje matematyczne w Przedszkolu nr 1. Z tego działania skorzystają dwie grupy po 10 dzieci w wieku 5-6 lat. Zadanie obejmuje zakup dodatkowych pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć za kwotę ponad 12 000 zł (całe zadanie: ok. 18 000 zł)
 • Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne i informatyczne w Przedszkolu nr 3 w Augustowie. Łącznie z możliwości rozwoju kompetencji kluczowych skorzystają 3 grupy po 20 dzieci w wieku od 4 do 6 lat (ok. 16 700 zł)
 • Klub Aktywnego Podróżnika w Przedszkolu nr 4. Koło zainteresowań dla 32 dzieci 5-6 letnich, podzielonych na 4 grupy (działanie obejmuje m.in. zakup pomocy dydaktycznych, laptopa z oprogramowaniem do prowadzenia zajęć oraz doposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 4: ok. 26 300 zł)
 • Dodatkowe zajęcia matematyczno-logiczne dla 40 dzieci 5-6 letnich z Przedszkola nr 4 (ok. 29 000 zł)
 • "Mali Naukowcy" - kółko zainteresowań dla 32-osobowej grupy dzieci w wieku 5-6 lat z przedszkola nr 4. (ok. 17 000 zł)
 • Zabawy z językiem angielskim - dodatkowe zajęcia dla dwóch 12-osobowych grup dzieci w wieku 5-6 lat z Przedszkola nr 1 (ok. 17 700 zł)
 • Zajęcia kształtujące kompetencje informatyczne w Przedszkolu nr 1. Działanie skierowane do 20 dzieci 5-6 letnich - obejmuje przybliżenie technologii informatycznych oraz naukę kodowania na specjalnych zestawach klockowych (ok. 11 400 zł)
 • Wyjazdy edukacyjne rozwijające kompetencje kluczowe w Przedszkolu nr 1 i nr 4. Działanie obejmuje organizację 3 wyjazdów - dwóch do Parku Naukowo-Technologicznego w Suwałach i jednego wyjazdu "Baśniowym Szlakiem" (ok. 14 000 zł)
 • "Kreatywny Przedszkolak" - zajęcia dodatkowe dla 40 dzieci w wieku 4-5 lat z Przedszkola nr 3. Zakres działania obejmuje zintegrowane zajęcia obejmujące strefę poznawczą dziecka w dziedzinach matematyki, ruchu, plastyki, muzyki, przyrody (ok. 18 500 zł)
 • "Mówię i rozumiem innych" - dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla grupy 32 dzieci w wieku 4-5 lat z Przedszkola nr 4 (ok. 8600 zł)
 • "Roztańczone Jedyneczki" - dodatkowe zajęcia ruchowe dla 20 dzieci w wieku 6 lat z Przedszkola nr 1 (ok. 7000 zł)
 • Rozwijanie kreatywności metodą sensoplastyki w Przedszkolu nr 1 w Augustowie. zajęcia skierowane do grupy 20 dzieci w wieku 6 lat (ok. 13 600 zł)
 • "Kreatywny Przedszkolak" - wyjazd edukacyjny do Białegostoku dla 40 dzieci w wieku 5-6 lat z Przedszkola nr 3 (ok. 5500 zł)
 • Dwa wyjazdy edukacyjne do Sali Zabaw w Ełku dla 95 dzieci w wieku 5-6 lat z Przedszkoli nr 1 i nr 4 (ok. 8000 zł)

 

Ponadto nauczyciele z Przedszkola nr 1, nr 3 oraz nr 4 skorzystają z 85 miejsc na szkoleniach z: kreatywności w nauczaniu, nauki kodowania i programowania w przedszkolu, rozwijania kompetencji kluczowych, bilateralnej integracji, treningu komunikacji, zastosowania metody projektu, treningu umiejętności społecznych, rozwijania u dzieci kompetencji cyfrowych oraz kształtowania własnych umiejętności cyfrowych. 

 

- Wkraczamy w kolejny etap rozwijania naszych miejskich przedszkoli. Pamiętajmy, że przedszkola to nie tylko budynki, które remontujemy, ale przede wszystkim dzieciaki i pracująca z nimi kadra. Nasz program jest poważnym zastrzykiem pozytywnej energii, nowego sprzętu, wiedzy i zajęć. Ogromnie się cieszę z sukcesu w pozyskaniu finansowania. Przy tej okazji chciałbym podziękować za zaangażowanie urzędnikom z referatu środków zewnętrznych oraz fantastycznym nauczycielom naszych przedszkoli, którzy wsparli nas swoją wiedzą merytoryczną i pomysłami podczas pracy nad projektem. – dodaje Filip Chodkiewicz – Zastępca Burmistrza.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

GALERIA