Jesteś tutaj

Augustów pozyskał środki UE na aplikacją mobilną

Miasto Augustów notuje kolejny sukces w staraniach o finansowanie działań rozwojowych, zdobywając dofinansowanie  w wysokości 93 049,50 zł na swój projekt stworzenia dedykowanej miastu aplikacji mobilnej.

Jak wyjaśnia Burmistrz Miasta Augustowa Mirosław Karolczuk:

- Nasz projekt zakłada stworzenie i wdrożenie nowoczesnej aplikacji mobilnej dedykowanej miastu i służącej mieszkańcom oraz turystom. Zgodnie z warunkami konkursu umożliwi ona stworzenie swoistego interaktywnego przewodnika turystycznego po mieście i okolicach, aktualizowanego kalendarza miejskich wydarzeń oraz szczególnie dla mnie ważnej funkcji zgłaszania usterek i nieprawidłowości w działaniu miejskiej infrastruktury. Aplikacja pomoże nam szybciej reagować na sygnały mieszkańców oraz komunikować się z nimi w czasie rzeczywistym. Kilka największych miast w Polsce posiada już takie oprogramowanie. Cieszę się, że pozyskaliśmy dofinansowanie, które pozwoli nam dołączyć do grona najnowocześniejszych w tym względzie samorządów.

Projekt zakłada również objęcie szkoleniem z kompetencji cyfrowych kilkudziesięciu mieszkańców Augustowa w wieku powyżej 50 lat. Sama aplikacja, zgodnie z wymogami konkursu, będzie posiadał bazę informacji ekologicznych oraz bazę usług z zakresu turystyki i gastronomii.

Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Cyfrowy Augustów” został złożony w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania Kanał Augustowski w Działaniu 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, ze środków na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022. Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał Gminie Miastu Augustów dotację na realizację projektu pn. ,,Cyfrowy Augustów" na posiedzeniu 14 stycznia 2020 roku.

Korzystanie z aplikacji będzie bezpłatne. Wdrożona w ramach projektu aplikacja będzie na bieżąco aktualizowana i utrzymywana. Funkcjonować ma w systemie iOS oraz Android, w czterech wersjach językowych: polskiej, litewskiej, angielskiej i rosyjskiej. Wartość projektu wynosi 109 470,00 zł, w tym dofinansowanie 93 049,50 zł.

Fot. 3dpanorama.pl