Jesteś tutaj

Augustów będzie wydobywać borowinę we współpracy z Nadleśnictwem Augustów

W czwartek, 16 czerwca burmistrz Augustowa Wojciech Walulik i nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów Mirosław Sienkiewicz podpisali list intencyjny o współpracy m.in. w zakresie wydobywania borowiny i prowadzenia wspólnych działań w obszarze turystyki.
 
– Bez współpracy z Lasami Państwowymi nie pójdziemy do przodu – uzasadniał potrzebę podpisania porozumienia burmistrz Augustowa Wojciech Walulik. – Rok temu certyfikowaliśmy borowinę leżącą w granicach administracyjnych miasta, nieopodal dzielnicy Silikaty. Jest to jedno z najlepszych złóż borowiny w Europie, o bardzo wysokich właściwościach leczniczych. Surowiec zlokalizowany jest jednak na terenie należącym do Lasów Państwowych, więc podjąć się eksploatacji złóż możemy tylko po uzyskaniu zgody właściciela gruntu.
 
Jak wyjaśniał nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów Mirosław Sienkiewicz borowina, czyli substancja organiczna posiadająca właściwości lecznicze, zlokalizowana jest w lesie w formie torfu na obszarze ok. 1 ha. Zasoby surowca wystarczą nawet na kilkadziesiąt lat. Najpierw należy jednak uregulować kwestie formalne, sprawy własności, ewentualnej dzierżawy, a na końcu uzyskać decyzję uzdrowiskową ze zgodą na wydobycie. Pełnomocnik burmistrza Augustowa ds. uzdrowiska Tomasz Ołdytowski zapewniał, że proces eksploatacji augustowskiej borowiny ruszy jeszcze w IV kwartale bieżącego roku.
 
– To milowy krok w rozwijaniu uzdrowiskowej funkcji miasta – podkreślał burmistrz Augustowa Wojciech Walulik. – Ustawa uzdrowiskowa obliguje miasta o statusie uzdrowiska do wydobywania własnych kopalin o właściwościach leczniczych. Do tej pory Augustów uchylał się od tego obowiązku, co zagrażało, że miastu zostanie odebrany status uzdrowiska. Podział miasta na osiedla, zmieniający administracyjnie granice Osiedla Uzdrowisko, spowodował potrzebę odnalezienia złóż surowca na terenie miasta, co zrobiliśmy w 2015 roku uzyskując certyfikację potwierdzającą wysokie właściwości lecznicze augustowskiej borowiny. Kolejnym krokiem jest doprowadzenie do eksploatacji złóż, czym zajęłaby się miejska spółka komunalna „Necko”. Najpierw jednak musimy załatwić kwestie formalne i prawdopodobnie doprowadzić do dzierżawy tych gruntów od Lasów Państwowych. Dzięki przychylności Nadleśnictwa Augustów ten proces zaczynamy już dziś – zaznaczył burmistrz Augustowa Wojciech Walulik.
 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Augustów Mirosław Sienkiewicz podkreślał, że zawierane porozumienie potwierdza wolę współpracy obydwu stron w zakresie zagospodarowania terenów zielonych i chronionych celem rozwijania funkcji uzdrowiskowej miasta, w tym sporządzania opracowań planistycznych i działań inwestycyjnych na terenie Nadleśnictwa Augustów. Miasto oraz Nadleśnictwo zobowiązały się także do prowadzenia wspólnych działań promujących walory turystyczne i uzdrowiskowe Augustowa i Puszczy Augustowskiej.
 

GALERIA

Porozumienie z Nadleśnictwem Augustów
Porozumienie z Nadleśnictwem Augustów
Porozumienie z Nadleśnictwem Augustów
Porozumienie z Nadleśnictwem Augustów