Jesteś tutaj

Konsultacje społeczne projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Augustów”

 

 

W związku z przeprowadzaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, Burmistrz Miasta Augustów zawiadamia wszystkich mieszkańców Augustowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu pn.:Prognoza Oddziaływania na Środowisko do Gminnego Program Rewitalizacji Miasta Augustów”

 

Z Gminnym Programem Rewitalizacji i z Prognozą Oddziaływania na Środowisko do Gminnego Program Rewitalizacji Miasta Augustów oraz Formularzem zgłaszania uwag w wersji papierowej, można zapoznać się w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

W terminie od 04.07.2017r. do 24.07.2017r.

W wersji elektronicznej wyżej wymienione dokumenty załączono poniżej w formie załączników.

Wszelkie uwagi i wnioski można składać do dnia 24 lipca 2017r. drogą elektroniczną na adres:

Fundusze.Zewnętrzne@urzad.augustow.pl za pomocą załączonego formularza (bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem)

lub w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

 

Więcej informacji uzyskać można w Referacie Funduszy Zewnętrznych, tel. 87 6438061 lub w Biurze Obsługi Klienta, tel. 87 6434210

 

 

 

 

Wszystkich mieszkańców Augustowa zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w procesie konsultacji społecznych, które potrwają od 5 czerwca do 4 lipca 2017 r.

W ramach miesięcznych konsultacji można jeszcze zgłaszać wszelkie pomysły dotyczące działań z zakresu rewitalizacji.

Czekamy więc na uwagi, opinie i pomysły dotyczące treści GPR już od 5 czerwca 2017 r., które można składać poprzez wypełnienie Ankiet konsultacyjnych nr 1 i nr 2. Ankiety oraz projekt dokumentu GPR w wersji elektronicznej dostępne są w dołączonych załącznikach, a w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -15.30.

Wypełnione ankiety należy przesłać na adres Fundusze.Zewnetrzne@urzad.augustow.pl lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres pocztowy: Urząd Miejski, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów.

Więcej informacji uzyskać można w Biurze Obsługi Klienta, tel. 87 6434210 lub w Referacie Funduszy Zewnętrznych, tel. 87 6438061.

 

Na uwagi mieszkańców czekamy do 4 lipca 2017 r. do godz. 15:30.

 

ARTYKUŁY POWIĄZANE