Jesteś tutaj

URZĘDOWE

30/01/2023
Sezon zimowy to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypominam, że w takiej sytuacji właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.
24/01/2023
Burmistrz  Miasta  Augustowa działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony, na okres od 24.01.2023 r. do 14.02.2023 r. oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat  
Trwa nabór wniosków o nagrody i stypendia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury w 2023 r.
24/01/2023
Przypominamy, że do 31 stycznia 2023r. można składać wnioski o nagrody i stypendia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury w 2023 r.
23/01/2023
Mirosław Karolczuk - Burmistrz Augustowa podpisał umowę o partnerstwie z ukraińskim miastem Bursztyn w obwodzie Iwano-Frankowskim. Z reprezentowaną przez Mera Андрієшин Василь Михайлович wymieniamy doświadczenia od ponad 2 lat. Po ataku putinowskiej Rosji na niepodległą Ukrainę, Augustów wsparł Bursztyn wysyłając ciężarówkę z ładunkiem pomagającym zaspokoić podstawowe potrzeby. Umowa partnerska pozwoli na sprawną wymianę cennych doświadczeń i współpracę.    
Logo programu AIRgustów
20/01/2023
1 lutego rusza nabór wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w programie Airgustów. Na dofinansowania w tym roku w budżecie zaplanowano 154.000 zł.
19/01/2023
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Miasta Augustów na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ogrodów działkowych.