NAJBARDZIEJ PRZYDATNE

AKTUALNOŚCI

16/03/2018
Burmistrz Miasta Augustowa zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna w następującej ilości, część 1 drewno wielkowymiarowe iglaste – 52,75 m³, część 2 opałowe iglaste – 37,08 m³, część 3 drew
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert - powierzenie prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej
14/03/2018
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania Gminy Miasta Augustowa w 2018 r. poprzez zlecenie usługi prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej.
Protokół z posiedzenia komisji opiniującej oferty na powierzenie prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej
14/03/2018
Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z posiedzenia komisji konkursowej powołanej przez Burmistrza Miasta Augustowa do zaopiniowania ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Miasta Augustowa poprzez zlecenie usługi prowadzenia Centrum Informacji Turystycznej.
Ankieta dotycząca zapotrzebowania na gaz ziemny w Augustowie
14/03/2018
Zapraszamy mieszkańców Augustowa do wypełnienia ankiety dotyczącej rozeznania zapotrzebowania na gaz ziemny w Augustowie. Wypełnione ankiety należy niezwłocznie przesłać do Zakładu Gazowniczego w Białymstoku (ul. Sosabowskiego 24, 15-128 Białystok) lub mailem na adres: kamil.rutkowski@psgaz.pl.  
14/03/2018
Burmistrz Miasta Augustowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
13/03/2018
Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.21.2018 „Przebudowa linii oświetlenia ulicznego na ul. Licealnej w Augustowie” - w systemie zaprojektuj i wybuduj

PRZYDATNE LINKI

Cyfrowy Urząd
Wniosek o wydanie dowodu osobistego przez cyfrowy urząd
Załatwiaj urzędowe sprawy przez Internet!
Dzielnicowi
Logo Rady Działalności Pożytku Publicznego
CEIDG