logo Augustów

Stacja monitorowania jakości powietrza

przy ul. Słowackiego 70, 16-300 Augustów


Pyły

{{TIME}}

PM10 {{PM10i}}{{PM10}}µg/m³
PM2.5 {{PM2.5i}}{{PM2.5}}µg/m³
NO2 {{NO2i}}{{NO2}}ppb

Dane pogodowe

{{TIME}}

Temperatura{{TEMP}}°C
Wilgotność względna{{HUM}}%
Ciśnienie{{PRESS}}hPa
Prędkość wiatru{{WSPEED}}km/h
Kierunek wiatru{{WDIR}} °