Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do sprzedaży - marzec

                                             

 

 

 Burmistrz  Miasta  Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń został wywieszony na okres od 14.03.2018 r. do 04.04.2018 r. oraz  zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej  Urzędu: urzad.augustow.pl wykaz nieruchomości położonych w Augustowie, przeznaczonych do sprzedaży:

 

- lokal mieszkalny Nr 23 położony przy ul. 29 Listopada 20 wraz z oddaniem  w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu,

- lokal mieszkalny Nr 10 położony przy ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 11 wraz
ze sprzedażą ułamkowej części gruntu,

- lokal mieszkalny Nr 4 położony przy ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 5 wraz
ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie
ul. 3 Maja 60, pokój Nr 4, tel. 87 643 42 23.

PLIKI