Jesteś tutaj

Nagrody i stypendia dla utalentowanych artystycznie mieszkańców i działaczy na rzecz rozwoju życia kulturalnego Augustowa

Decyzją Rady Miejskiej, po raz pierwszy w historii Augustowa przyznawane będą nagrody i stypendia Burmistrza Miasta Augustowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury. W ten sposób wyróżnione i uhonorowane zostaną osoby i podmioty przyczyniające się do rozwoju i promocji kultury w Augustowie. Wnioski o przyznanie stypendiów i nagród można składać do 5 czerwca 2017 r.

 

Samorząd Augustowa, doceniając znaczenie kultury w życiu każdej społeczności oraz zauważając znaczące osiągnięcia augustowian w tej dziedzinie, postanowił ustanowić stypendia i nagrody, które zapewnią lokalnym twórcom optymalne warunki do pracy i rozwijania swoich talentów. W 2017 roku po raz pierwszy w historii miasta Burmistrz Augustowa przyzna stypendia i nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury.

Stypendia artystyczne będą przyznawane osobom wykazującym się wyjątkową aktywnością twórczą, reprezentującym wysoki poziom artystyczny i szczególnie utalentowanym. Stypendyści muszą być mieszkańcami Augustowa i podejmować lub kontynuować edukację artystyczną. Stypendysta jest zobowiązany do realizacji programu stypendialnego oraz zaprezentowania efektów swoich działań przed szerszą publicznością Augustowa. Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć do 5 czerwca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Augustowie.

Nagrody za wybitne osiągnięcia artystyczne będą przyznawane osobom lub podmiotom, które w szczególny sposób zasłużyły się w dziedzinie kultury. Wnioski o przyznanie nagrody można składać w dwóch kategoriach: za całokształt działalności kulturalnej oraz za wybitne osiągnięcia o wysokim znaczeniu artystycznym w roku poprzedzającym przyznanie nagrody, np. uzyskanie wysokiego miejsca w prestiżowych festiwalach, konkursach, przeglądach, itp.; stworzenie dzieła artystycznego, wydawnictwa lub publikacji; pracę na rzecz tworzenia, organizowania oraz podnoszenia jakości kultury na terenie miasta Augustowa.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać wyłącznie: instytucje kultury, szkoły i szkoły artystyczne, stowarzyszenia lub fundacje na co dzień zajmujące się działalnością kulturalną, minimum 3 członków Rady Miejskiej w Augustowie. Wnioski należy złożyć do 5 czerwca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Augustowie.

Szczegółowe regulacje dotyczące przyznawania stypendiów i nagród określają uchwały Rady Miejskiej w Augustowie, do pobrania poniżej.