Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

Lada moment wkroczymy w 2023 rok. Sylwester to czas szampańskiej zabawy, ale także podsumowań, refleksji i planów na przyszłość. Za nami kolejny rok bogaty w inwestycje, działania oraz wydarzenia kulturalne. Działo się wiele, więc jest co wspominać.
31/12/2022
Lada moment wkroczymy w 2023 rok. Sylwester to czas szampańskiej zabawy, ale także podsumowań, refleksji i planów na przyszłość. Za nami kolejny rok bogaty w inwestycje, działania oraz wydarzenia kulturalne. Działo się wiele, więc jest co wspominać.   
29/12/2022
Informacja o posiedzeniu komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
29/12/2022
Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportuz z uwzględnieniem programów profilaktycznych - odbędzie się 30 grudnia 2022 roku o godzinie 8.00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Augustowie.
nabór wniosków o nagrody i stypendia za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury
29/12/2022
W terminie do 31 stycznia 2023 roku można składać wnioski o przyznanie stypendium i nagród Burmistrza Miasta Augustowa za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury.
29/12/2022
Informujemy, że w dniu 30 grudnia 2022r. Kasa Urzędu Miejskiego będzie nieczynna.