Jesteś tutaj

GOSPODARCZE

GKRiOŚ.616.1.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na " Wykonywanie prac pielęgnacyjnych w lesie komunalnym na terenie Gminy Miasta Augustów”
25/04/2017
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: GKRiOŚ.616.1.2017 Zaproszenie do złożenia oferty na " Wykonywanie prac pielęgnacyjnych w lesie komunalnym na terenie Gminy Miasta Augustów”
ZP.271.25.2017 "Dostawa i montaż toalet kontenerowych oraz wiaty śmietnikowej"- POWTÓRKA
25/04/2017
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ZP.271.25.2017 "Dostawa i montaż toalet kontenerowych oraz wiaty śmietnikowej"- POWTÓRKA
21/04/2017
Zaproszamy do złożenia oferty na wykonanie usługi dwukrotnego badania fizykochemicznego wód opadowych z wylotów kanału deszczowego na terenie Miasta Augustowa w zakresie: - zawiesina ogólna - węglowodory ropopochodne.
Podpisanie umowy na budowę ulicy Glinki
20/04/2017
W czwartek, 20 kwietnia 2017 r. burmistrz Augustowa Wojciech Walulik podpisał umowę z wyłonionym w przetargu wykonawcą budowy ulicy Glinki w Augustowie. Długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja doczekała się realizacji przy 50% dofinansowaniu ze środków zewnętrznych.
20/04/2017
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ZP.271.19.2017 Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym: „Budowa skate parku w Augustowie”.
20/04/2017
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ZP.271.23.2017 Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym: „Rozwój sieci dróg miejskich” Etap I i Etap II.