ZP.271.52.2018 „Przebudowa ulicy Lipowej w Augustowie w ramach zadania pn.: „Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Lipowej, Klubowej”. „Rozwój sieci dróg miejskich – budowa ulicy Ustronie i ulicy Pagórek w Augustowie”.