Jesteś tutaj

Uzbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Uzbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie

Ofertę należy złożyć Biurze Obsługi Klienta - pok. nr 7 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, do dnia 01.02.2017 do godz. 10:00.

Szczegółowe informacje opublikowane są na BIP UM Augustów: http://um-augustow.pbip.pl