Jesteś tutaj

Informacja o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Informacja

Burmistrza Miasta Augustowa

o odwołaniu przetargu ustnego nieograniczonego  na sprzedaż nieruchomości

 

Burmistrz Miasta Augustowa na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony, ogłoszony na dzień 9 lipca 2019 r.  na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w Augustowie, przy ul. Składowej, oznaczonej
Nr geodez. 717/28 o pow. 0, 3104 ha, objętej księgą wieczystą Nr Su1A/00033000/6.

Powodem odwołania przetargu jest wcześniejsze wyrażenie zgody dla innego podmiotu na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.

Informacja o odwołaniu przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Augustowie ul. 3 Maja 60 oraz opublikowana na stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej:   bip.um.augustow.pl.

 

Augustów, 10 czerwca 2019r.

Burmistrz

/-/ Mirosław Karolczuk

PLIKI

ZałącznikRozmiar
PDF icon informacja_-_odwolanie_przetargu.pdf234.39 KB