Jesteś tutaj

Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku

W dniach 3-4 października 2018 r. odbył się Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku. Prelegentem w dyskusji poświęconej inwestycjom był burmistrz Augustowa Wojciech Walulik. Tegorocznej edycji Kongresu towarzyszyło hasło "Tu spotyka się Zachód ze Wschodem". 

Panel dyskusyjny dotyczący inwestycji obejmował swym zakresem zagadnienia związane z rozwojem infrastruktury transportu miejskiego, nowe inwestycje w Polsce Wschodniej, znaczenie inwestycji podnoszących atrakcyjność inwestycyjną i jakość życia oraz perspektywy rozwoju sektora mieszkaniowego. W dyskusji udział wzięli marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński, burmistrz Augustowa Wojciech Walulik, prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, zastępca prezydenta Olsztyn Halina Zaborowska- Boruch oraz dyrektor Departamentu Przygotowywania Projektów Krzysztof Rodziewicz. Moderatorem panelu był Rafał Kerger, redaktor naczelny, PortalSamorzadowy.pl.

Burmistrz Augustowa Wojciech Walulik zaznaczył, że jedną z najważniejszych inwestycji mających na celu podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Augustowa oraz jakości życia mieszkańców miasta było stworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej. Projekt współfinansowany ze środków unijnych umożliwił uzbrojenie prawie 20 ha gruntów przeznaczonych pod inwestycje. Augustów to miasto otwarte na biznes, znakomite miejsce do pracy i osiedlania się- dodał burmistrz.

 

GALERIA