Jesteś tutaj

Umowa na modernizację Żłobka nr 1 w Augustowie podpisana

W czwartek, 22 lutego burmistrz Augustowa Wojciech Walulik w obecności dyrektor Żłobka nr 1 w Augustowie Grażyny Polkowskiej, kierownika Wydziału Edukacji i Sportu Dariusza Szkiłądzia, kierownik Wydziału Inwestycji Magdaleny Sokołowskiej oraz Lucyny Chmielewskiej podpisał umowę na roboty budowlane związane z modernizacją Żłobka nr 1 w Augustowie.

Wykonawcą, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, została Firma Budowlana "Skowronek" Andrzej i Janusz Skowronek z Augustowa. Wartość robót budowlanych wynosi 1.473.008,00 zł brutto. Termin zakończenia robót przewidziano na 28 września 2018 r. Nadzór inwestorski pełnić będzie Lucyna Chmielewska z firmy USŁUGI INWESTYCYJNE CHMIELEWSCY LUCYNA CHMIELEWSKA.

W dniu dzisiejszym nastąpiło również przekazanie placu budowy. Wykonawca wstępnie zadeklarował rozpoczęcie robót z dniem 15 marca 2018 r. Rozpoczęcie prac uzależnione jest od warunków atmosferycznych.

GALERIA

Umowa na modernizację Żłobka nr 1 w Augustowie podpisana
Umowa na modernizację Żłobka nr 1 w Augustowie podpisana