Jesteś tutaj

Urząd Miejski w Augustowie informuje

UWAGA

Urząd Miejski w Augustowie informuje

Stosownie do Art.  74. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121) wniosek o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe należy złożyć w terminie do dnia 1 marca roku 2018 r.

Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Więcej informacji można uzyskać w tut. Urzędzie w pokoju nr 4

lub pod nr telefonu 87 643 80 60.