Jesteś tutaj

ZP.271.13.2018 „Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej w Augustowie”

Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.13.2018 „Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej w Augustowie”

Ofertę należy złożyć w sekretariacie - pok. nr 25 Urzędu Miejskiego w Augustowie,
ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, do dnia 22-02-2018 r. do godz.10:00.

LINKI