Jesteś tutaj

Zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2018 r.

Zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi

Od  stycznia 2018 r. na terenie Augustowa będzie zbierana dodatkowa frakcja odpadów segregowanych. Są to bioodpady kuchenne. Pojawi się nowy worek w kolorze jasnobrązowym, do którego należy wrzucać resztki kuchenne takie, jak: odpadki warzywne i owocowe, resztki jedzenia, fusy po kawie i herbacie, skorupy jaj. Nie wolno wrzucać kości zwierząt i innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).
W miesiącach I-VI i IX-XII będą zabierane dwa razy w miesiącu, natomiast w sezonie letnim, czyli w lipcu i sierpniu – dwa razy w tygodniu. Odbiór z nieruchomości należy zgłaszać telefonicznie do dnia poprzedzającego odbiór zgodnie z harmonogramem.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych lub w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, muszą zmienić złożone deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim, jeśli wytwarzane są na nich bioodpady kuchenne. Informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pod numerem telefonu 87 615 62 01 oraz w siedzibie przy ul. Nowomiejskiej 41 (wejście boczne do budynku szkoły).

Nowością, którą wprowadziło Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, jest połączenie odpadów i opakowań z tworzyw sztucznych z metalem i odpadami wielomateriałowymi. Wszystko to razem należy wrzucać do żółtego worka lub pojemnika.