Jesteś tutaj

Zgłoś się do Regionalnego Konkursu Grantowego ,,Równać szanse”

Celem programu ,,Równać szanse” jest zadbanie o przyszłość młodych ludzi poprzez wyrównanie ich szans na dobry start w dorosłe życie, a także uświadomienie, że człowiek z małej miejscowości ma takie samo prawo odnieść sukces, jak jego rówieśnik z dużego miasta.
 
W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, miejskie, gminne i powiatowe biblioteki, miejskie i gminne domy kultury oraz grupy nieformalne złożone z dorosłych osób z miejscowości do 20 tys. mieszkańców, którzy otrzymają dotacje w wysokości do 8 500 zł na realizację własnych projektów mających wspierać rozwój u młodych ludzi. Działania realizowane w ramach projektu powinny skupić się na podnoszeniu kompetencji społecznych, rozwoju pasji i zainteresowań młodzieży. Programem są objęte osoby w wieku 13-19 lat z miast i wsi, w których mieszka nie więcej niż 20 tys. ludzi. Aplikować można do 25 października 2017 r.
 
Dbasz o rozwój umiejętności społecznych u młodych ludzi? Chcesz zgłosić się do konkursu ,,Równać szanse”? 
 
Weź udział w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym poświęconym Regionalnemu Konkursowi Grantowemu ,,Równać Szanse”, które odbędzie się we wtorek, 26 września o godz. 10.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania ,,Nasza Suwalszczyzna”, przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach.
 
Operatorem ogólnopolskim programu jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Od 2016 roku regionalnym operatorem w województwach: kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim i mazowieckim jest Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA (www.stopa.org.pl). Szczegółowych informacji udzielają: Iwona Olkowicz, tel. 608 305 766, rownacszanseelk@gmail.com, iwona@stopa.org.pl, skype: iwona.olkowicz; Paweł Wilk, tel. 796 538 105, pawelwilk8@o2.pl.