Jesteś tutaj

ZP.271.21.2017 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy cmentarza komunalnego na działce nr 79/2 obręb 1 w Augustowie - POWTÓRKA

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ZP.271.21.2017 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy cmentarza komunalnego na działce nr 79/2 obręb 1 w Augustowie.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie - pok. nr 25 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, do dnia 26-04-2017 r. do godz.10:00.