Jesteś tutaj

ZP.271.18.2017 „Budowa skate parku w Augustowie”

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ZP.271.18.2017 „Budowa skate parku w Augustowie

Ofertę należy złożyć w sekretariacie - pok. nr 25 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, do dnia 28-04-2017 r. do godz.10:00.