Jesteś tutaj

REWITALIZACJA

 

Konsultacje społeczne projektu

„Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Augustów”

 

W terminie od 05 czerwca 2017 r. do 04 lipca 2017 r. odbędzie się pięć spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami Augustowa.

Po wielu miesiącach pracy, spotkań z mieszkańcami i konsultacji prezentujemy Państwu projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Augustów.

GPR to dokument strategiczny na podstawie którego, realizowany będzie proces rewitalizacji Augustowa. Ponadto dokument umożliwi Miastu aplikowanie o środki unijne na projekty rewitalizacyjne.

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Augustów potrwają od 05 czerwca 2017 r. do 04 lipca 2017 r.

Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi, opinie i pomysły dotyczące treści GPR od 05 czerwca 2017 r., poprzez Ankietę konsultacyjną (1) i Ankietę konsultacyjną (2), które dostępne są na stronie http://urzad.augustow.pl/content/konsultacje-spoleczne-projektu-gminnego-programu-rewitalizacji-miasta-augustow

Ankiety należy przesłać na adres Fundusze.Zewnetrzne@urzad.augustow.pl lub dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie, lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres pocztowy: Urząd Miejski, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów.

Na wszystkie uwagi czekamy od 05 czerwca 2017 r. do 04 lipca 2017 r. do godz. 15:30.

Aby umożliwić wszystkim zainteresowanym mieszkańcom Augustowa udział w konsultacjach, w czerwcu 2017 r. odbędą się warsztaty i spotkania konsultacyjne:

• Warsztaty dotyczące obszaru centrum miasta (Centrum I) odbędą się 19 czerwca 2017r. o godzinie 17:00 w Miejskim Domu Kultury w Augustowie, ul. Rynek Zygmunta Augusta 9;

• Warsztaty dotyczące Koszar odbędą się 20 czerwca 2017r. o godzinie 17:00 w sali ATBS  KODREM Sp. z o.o., ul. Komunalna 2;

• Warsztaty dotyczące Lipowca odbędą się 21 czerwca 2017r. o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej nr 6, ul. Tartaczna 21;

• Warsztaty dotyczące Kaczego Dołka odbędą się 23 czerwca 2017r. o godzinie 17:00 w Domu Działkowca przy ul. Armii Krajowej;

• Spotkanie z mieszkańcami Miasta Augustowa w dniu 26 czerwca 2017 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60.

Projekt dokumentu GPR oraz Ankieta konsultacyjna (1) i Ankieta konsultacyjna (2) w wersji elektronicznej zostały załączone poniżej.

W wersji papierowej dostępne będą od 05 czerwca 2017 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -15.30.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gmina Miasto Augustów zleciła opracowanie „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Augustów” firmie S&H Consulting Maciej Huculak.
Zakończenie realizacji całości przedmiotu zamówienia planowane jest na 31.08.2017 r.
W czerwcu 2017 r. rozpoczną się konsultacje społeczne projektu "Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Augustów" (GPR).
Za pomocą przygotowanych ankiet, każdy mieszkaniec Augustowa będzie mógł zgłosić swoje uwagi do projektu GPR.
Poniżej możesz zapoznać się z aktualnościami dotyczącymi realizacji Programu Rewitalizacji.

ARTYKUŁY POWIĄZANE