Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

27/01/2016
Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się dnia 29.02.2016 r. godz.9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy 3 Maja 60.
26/01/2016
Budżet obywatelski daje każdemu mieszkańcowi Augustowa możliwość wpływu na kształt i rozwój naszego miasta. W Twoich rękach pozostaje decyzja, czy 200 tys. zł z tegorocznego miejskiego budżetu przeznaczymy na np. budowę placów zabaw, remont kamienic miejskich lub chodników, oświetlenie ulic, zieleń miejską czy ścieżki rowerowe. Budżet obywatelski to szansa, aby Twoje pomysły przekształciły się w rzeczywistość.
25/01/2016
Terminy wywozu odpadów komunalnych w I kwartale 2016 r. Jeśli plik jest nieczytelny, możesz go pobrać z galerii.    
21/01/2016
Ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
20/01/2016
Ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa.
19/01/2016
Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem „Ferii zimowych 2016 na sportowo” organizowanych przez Urząd Miejski w Augustowie.