Jesteś tutaj

ZP.271.39.2017 Rozwój sieci dróg miejskich: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Robotniczej, Klubowej, Jeziornej i Lipowej w Augustowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”

Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.39.2017 Rozwój sieci dróg miejskich: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Robotniczej, Klubowej, Jeziornej i Lipowej w Augustowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”

Ofertę należy złożyć w sekretariacie - pok. nr 25 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, do dnia 19-07-2017 r. do godz.10:00.

LINKI