Jesteś tutaj

ZP.271.3.2018 Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie”

Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.3.2018 Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja Żłobka nr 1 w Augustowie”

Ofertę należy złożyć w sekretariacie - pok. nr 25 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, do dnia 19-01-2018 r. do godz.10:00.

 

LINKI