Jesteś tutaj

ZP.271.27.2018 Budowa drogi dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów - w systemie "zaprojektuj i wybuduj".

Zapraszamy do składania ofert na Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym: ZP.271.27.2018 Budowa drogi dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów - w systemie "zaprojektuj i wybuduj".

Ofertę należy złożyć w sekretariacie - pok. nr 25 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, do dnia 24-05-2018 r. do godz.10:00.

LINKI