Jesteś tutaj

Zmiana metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Miejski w Augustowie informuje, iż dnia 3 marca 2020 r. została podjęta Uchwała Nr XX/231/2020 Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności  a także Uchwała Nr XX/232/2020 Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/186/19 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

W związku z powyższym od 1 kwietnia 2020 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

21 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość,

20 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których bioodpady stanowiące odpady komunalne są kompostowane w kompostownikach przydomowych.

Nowa metoda naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązuje do złożenia deklaracji od momentu wejścia w życie uchwały tj. od 1 kwietnia 2020 r.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Polsce reorganizacji uległ system pracy Urzędu Miejskiego. Zmiany mają na celu zmniejszenie ryzyka zakażeń poprzez ograniczenie bezpośrednich kontaktów.

Urząd zachęca mieszkańców do składania deklaracji w formie elektronicznej poprzez e-mail lub platformę e-PUAP podpisując je profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

 Deklaracje w formie papierowej można złożyć przez specjalnie uruchomione okienko podawcze w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 3 Maja 60.

 Zachęcamy mieszkańców do kontaktu:

- telefonicznie pod numerem: (87) 615-62-01

- na adres poczty elektronicznej: urzad.miejski@urzad.augustow.pl;

gospodarka.komunalna@urzad.augustow.pl

- poprzez elektroniczne skrzynki podawcze:       

Nowy wzór deklaracji dostępny jest na stronie Urzędu Miejskiego. Prosimy o uzupełnienie deklaracji i zachęcamy do przekazania poprzez elektroniczne skrzynki podawcze.