Jesteś tutaj

Zbliża się termin płatności podatków lokalnych za 2018 rok.

Przypominamy, że w poniedziałek 17 września 2018r. upływa termin płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego za III ratę 2018r. oraz podatku od środków transportowych za II ratę 2018r.

Zapłaty można dokonać bez dodatkowych prowizji i opłat: w Banku PEKAO S.A. ul. Rynek Zygmunta Augusta 33 w Augustowie w godz. od 9.30 do 17.00 oraz w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60 (poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 14.00).

Wpłaty podatku należy dokonywać na indywidualny numer konta zobowiązanego. Jest to indywidualny rachunek przypisany dla Podatnika umożliwiający automatyczną identyfikację tytułu płatności. Nie należy udostępniać przypisanego numeru konta innym podmiotom ani posługiwać sie tym samym numerem przy opłacie innych podatków.