Jesteś tutaj

XLIV sesja Rady Miejskiej w Augustowie

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 30 grudnia 2021 r. (czwartek)  o godz. 10.00 odbędzie się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) XLIV sesja Rady Miejskiej w Augustowie.

Obrady Rady Miejskiej w Augustowie będą transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem:  https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w obradach XLIV sesji Rady Miejskiej w Augustowie, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, w trakcie trwania sesji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos w punkcie  Wolne wnioski. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.
  4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2022-2034,

b) uchwalenia budżetu miasta na rok 2022,

c) utworzenia Leśnego Parku Kulturowo-Edukacyjnego przy Bulwarze nad rz. Nettą w Augustowie,

d) określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Augustów,

e) określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Augustów,

f) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Augustowa na 2022 rok,

g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,

h) zmian budżetu miasta na rok 2021,

i) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2021-2031. 

5. Przyjęcie protokołów z obrad: XLI sesji RM z 10.11.2021 r.; XLII sesji RM z 2.12.2021 r.;

    XLIII sesji RM z 9.12.2021 r.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

 

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Alicja Dobrowolska

 

 

GALERIA

sesja rady miejskiej