Jesteś tutaj

Wyniki konkursu ofert z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży

Informujemy, że Burmistrz Augustowa w zarządzeniu nr 258/16 z dnia 11 stycznia 2016 r. ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2016 r. z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży - wypoczynek zimowy, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

LINKI