Jesteś tutaj

Wkrótce ruszy przetarg na dzierżawę terenów nad jez. Necko pod pawilony gastronomiczne

Tereny położone przy Molo Radiowej Trójki, nieopodal miejskiego amfiteatru, zostały w 2016 r. utwardzone kostką brukową i uzbrojone w sieć wodociągową, kanalizacyjną oraz energetyczną wraz z przyłączami celem uruchomienia w tym miejscu stałych obiektów handlowo-gastronomicznych. Na początku kwietnia zostanie ogłoszony przetarg na dzierżawę tych terenów.
Dyskusja na temat koncepcji zagospodarowania terenów nad jeziorem Necko, była jednym z tematów poruszonych podczas posiedzenia Komisji Rozwoju Rady Miejskiej, które odbyło się w poniedziałek, 27 lutego. 
Augustowski magistrat zlecił opracowanie koncepcji ustawienia na tym terenie kontenerowych pawilonów oraz wiat na stoliki dla klientów punktów gastronomicznych, według której budować pawilony mają inwestorzy, którzy wygrają przetarg na dzierżawę tego miejsca. 
Podczas posiedzenia Komisji Rozwoju RM, radni i potencjalni inwestorzy zgłosili szereg uwag do przedstawionych przez magistrat koncepcji budowy pawilonów. Na wniosek radnych i przedsiębiorców, Burmistrz Miasta Augustowa podjął decyzję o przeprojektowaniu koncepcji poprzez powiększenie powierzchni zajmowanej przez pawilony do maksymalnie możliwej, bez utraty funkcji komunikacyjnych terenu, jak również zgodził się na poszerzenie przeznaczenia obiektów o możliwość sprzedaży wyrobów alkoholowych. 
Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, zmiana ta wymaga ponownego zamieszczenia ogłoszenia o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w prasie na okres 3 tygodni, a następnie ogłoszenia przetargu. W związku z tym, przetarg zostanie ogłoszony na początku kwietnia, co może doprowadzić do opóźnienia w uruchomieniu działalności gospodarczej na tym terenie. Z drugiej jednak strony, zmiana ta zapewni dużo atrakcyjniejsze warunki dzierżawy. Wprowadzone zmiany nie spowodują podniesienia stawek wyjściowych w przetargach na te tereny.