Jesteś tutaj

Wieści z Dwójki

Nowy rok szkolny w annałach Szkoły Podstawowej nr 2 w Augustowie zostanie wpisany jako rok wyjątkowy, pełen zmian i niełatwych wyzwań.

Od września kierownictwo nad szkołą objęła pani Agnieszka Renata Milanowska, dotychczasowa dyrektor ACE. Nastąpiło też przekształcenie sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową z oddziałami gimnazjalnymi. Połączenie dwóch szkół, dwóch rad pedagogicznych, dwóch odrębnych środowisk to wyjątkowa okoliczność wymagająca salomonowej mądrości i niezwykłego zmysłu taktycznego. Jednak prawdziwa rewolucja czekała w połowie września, w momencie rozpoczęcia długo oczekiwanego remontu budynku szkolnego. Wtedy to w związku z planowaną termomodernizacją, wymianą pionu grzewczego i oświetleniowego zapadła decyzja o tymczasowej zmianie siedziby szkoły. Ponieważ prace remontowe objęły wszystkie użytkowane przez szkołę pomieszczenia, przeprowadzka stała się koniecznością. Obecna lokalizacja szkoły, budynek po byłym Gimnazjum nr 1 przy ulicy Młyńskiej 35, to najkorzystniejsze rozwiązanie. Nie szkodzi w jakikolwiek sposób szkole i na pewno nie wpłynie na jej prestiż. Uczniowie mają optymalne warunki do pracy, a sale lekcyjne są schludne i przystosowane do prowadzenia procesu edukacyjnego. Odbywają się tu zajęcia dodatkowe oraz wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia i projekty. Młodzież ma do dyspozycji szatnię, salę gimnastyczną, stołówkę, a nawet świetlicę. Łazienki spełniają warunki sanitarno-higieniczne. Zapewniona jest również opieka pedagogiczna i medyczna. Wszelkie zauważone usterki są natychmiast usuwane, a sugestie pracowników dotyczące usprawnienia funkcjonowania jednostki oświatowej nie są ignorowane. Uczniowie czują się tu dobrze. Bardzo szybko zaaklimatyzowali się w nowym miejscu. Nie słychać z ich strony krytycznych opinii na zaistniałą sytuację. Szkoła przecież to nie mury. Szkoła to są ludzie. Niezależnie, gdzie byśmy się przenieśli, przenosimy się z całym bagażem wiedzy i doświadczenia w kształceniu młodych ludzi.
 

sp2aug.pl

GALERIA

Wieści z Dwójki, fot. SP nr 2 w Augustowie
Wieści z Dwójki, fot. SP nr 2 w Augustowie
Wieści z Dwójki, fot. SP nr 2 w Augustowie